Nauki ekonomiczne, mimo swojego bujnego rozwoju, nie przynoszą proporcjonalnych korzyści społecznych. Na przykład osoba wpłacająca regularnie składki emerytalne nie może być pewna, że fundusz emerytalny odzwierciedli rzeczywistą wartość wpłat, zapewniając godziwe pomnożenie kapitału. Fakt ten jest również odpowiedzialny za brak opłacalności i dotyczy wszelkich rozwiązań rekomendowanych społeczeństwu przez instytucje finansowe jako dodatkowe zabezpieczenie godnej emerytury. Ten stan rzeczy nie ulega poprawie przez matematyzację ekonomii. W równym stopniu potrzebne jest respektowanie elementarnych zasad fizycznych, w szczególności tych, które określają naturę kapitału.